Kerkhoven labb

Bild 1 av 1
Eduard Kerkhoven, forskare på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik.
Forskningsledare: Eduard Kerkhoven.

Vår forskning är inriktad på metabolisk systembiologi, där modelldriven analys av experimentella data används för att förstå, förutsäga och manipulera biologin.

Med särskilt fokus på metabolism överbryggar vi klyftan mellan datorbaserade prognoser och validering i praktiken genom genteknik. Vi arbetar med många slags olika projekt, där vi använder både beräkningsmetoder och labbexperiment.

Metaboliska modeller

I vår forskning använder vi beräkningsbaserade metaboliska modeller för en mängd olika organismer, inklusive bakterier, jäst och människor. Vi utvecklar metaboliska modeller i genomskala (GEM) med hjälp av vår RAVEN Toolbox, ofta i kombination med information om enzymernas kapacitetsbegränsningar, omics-analyser och maskininlärningsmetoder.

Hållbar produktion av kemikalier

En stor del av vår forskning är inriktad på att utveckla mikrober till cellfabriker för hållbar produktion av kemikalier. Vi arbetar främst med jästen Yarrowia lipolytica, eftersom den kan ackumulera stora mängder lipider. Dessa lipider kan antingen användas direkt som produkt, men vi utför också genteknik för att omvandla metabolismen så att den producerar andra högvärdiga kemikalier.

 

Gruppmedlemmar