Infrastrukturer

Bild 1 av 2
Två personer tittar på datorskärmar med bilder över metaboliska kartor
Forskare i labbrock märker provrör med en penna

Vårt fokus är forskningssupport och vi levererar unika forskningsinfrastrukturtjänster som baseras på forskning från institutionen för life sciences.

Avdelningen består av två infrastrukturer: Chalmers infrastruktur för masspektrometri (CMSI) och Beräkningsinfrastruktur för systembiologi (CSBI).

Chalmers infrastruktur för masspektrometri

Chalmers infrastruktur för masspektrometri (CMSI) har som mål att tillhandahålla det allra senaste inom effektiv kvantitativ masspektrometri och strukturella identifieringsanalyser för forskare på och bortom Chalmers. Läs mer om CMSI på engelska genom att klicka på knappen "English".

Beräkningsinfrastruktur för systembiologi

Beräkningsinfrastruktur för systembiologi, CSB, vid Chalmers ger expertstöd till svenska forskare inom både akademi och industri och erbjuder webbaserad förvaring av skalenliga modeller av genom samt en plattform för integrerad dataanalys.

Vi har som mål att erbjuda och utveckla multidisciplinär forskningssupport, såväl lokalt i Göteborg som nationellt genom att vara en del av stora, nationella infrastrukturer i Sverige. Vårt team består av experter inom flera olika ämnesområden: laboratorievetenskap, analytisk kemi, systembiologi, bioinformatik, matematik, reproducerbar forskning, AI och automation.

Vår forskningssupport

  • Långsiktigt stöd inom bioinformatik (WABI, NBIS)
  • Metabolomics och lipidomics (SciLifeLab, BioMS)
  • Metabolisk atlas
  • Kvantitativa oh kvalitativa tjänster inom masspektrometri
  • Integration av laboratoriesystem
  • Prototyper av nya metoder för att integrera beräkningsinformatik och instrumentell bioanalys
  • Avancerade instrument och expertkompetens.

Medarbetare CMSI

Medarbetare CSBI