Nielsen labb

Bild 1 av 1
Jens Nielsen, professor på avdelningen för systembiologi, institutionen för biologi och bioteknik
Forskningsledare, Jens Nielsen, professor

Vårt forskningsfokus är metabolisk systembiologi med inriktning på metabolism kopplad till utveckling av mänskliga sjukdomar. 

Vår forskning kan delas in i tre huvudområden:

  1. Studier av metabolism i cancerceller och hur de skiljer sig från normala celler.
  2. Studier av metabolism i nervceller när de utvecklar neurologiska sjukdomar såsom Alzheimers och Parkinsons sjukdom.
  3. Studier av metabolismen i den mänskliga tarmens mikrobiota och hur den påverkar hälsa och sjukdom hos människor.

Läs mer om vår forskning på vår externa webbsida

Gruppmedlemmar