Vasaområdet på campus Johanneberg.

Teknikens ekonomi och organisation

Arbetar med samspelet mellan teknikutveckling, industriella processer, samhälle, människa och miljö.