Vasaområdet på campus Johanneberg.
Institutionen

Teknikens ekonomi och organisation

Arbetar med samspelet mellan teknikutveckling, industriella processer, samhälle, människa och miljö.

Forskning

Forskning

Innovation & entreprenörskap, supply chain & operations management, samt hållbarhets- & samhällsstudier.

Forskning
Studenter

Utbildning

Institutionen undervisar i flera kandidat- och masterprogram, och här erbjuds även forskarutbildning.

Utbildning
Logistik

Centrum

Institutionen står värd för forsknings- och kompetenscentrum som koordinerar forskning och samverkan.

Centrum