bt03arri_Rickard_Arvidsson

Rickard Arvidsson

  • Docent, Environmental Systems Analysis, Teknikens ekonomi och organisation
  • Studierektor, Teknikens ekonomi och organisation
0

Rickard Arvidsson ägnar sig huvudsakligen åt miljö- och hållbarhetsbedömningar av olika slag, främst livscykelanalys (LCA), social/samhällelig livscykelanalys (SLCA), miljöriskanalys (ERA), och material-/substansflödesanalys (MFA/SFA). De huvudsakliga studieobjekten är olika avancerade material, såsom nanomaterial och nya batterimaterial.