Studenter i motljus
Institutionen

Vetenskapens kommunikation och lärande

Vi forskar och utbildar inom språk, kommunikation, ingenjörsutbildningsvetenskap och strategisk publicering. Vi erbjuder verktyg för vetenskaplig kommunikation och stödjer forskare, lärare, studenter och ledare i val av bland annat pedagogiska metoder, publiceringssätt och informationskällor. Våra biblioteksmiljöer skapar öppna mötesplatser för alla.