Kvantdatorn

Mikroteknologi och nanovetenskap

Kombinerar fundamental och tillämpad forskning med fokus på framtidens elektronik, fotonik, bio- och nanosystem, och har en unik forskarmiljö med sina mät- och renrumsfaciliteter.

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, till vardags förkortat MC2, bedriver unik forskning inom mikro- och nanoteknologi och består av fler än 200 forskare och forskarstuderande. Vår forskning är inriktad mot framtidens nano- och kvantmekaniska elektronik, fotonik, bio- och nanosystem.