Dekorativ illustration.
Institutionen

Elektroteknik

Arbetar med hållbara och smarta lösningar på samhällsutmaningar, såsom energieffektivitet och elektrifiering inom områden från transport- och produktionssystem till kommunikationslösningar och medicinteknik.