Rymd

Rymd

Hållbara lösningar inom rymdteknik för att möta samhällsutmaningar nu och i framtiden, inom och utanför vår planets gränser.

Chalmers övergripande forskningsområden inom rymd

Teleskop och instrument

Rymdvetenskap och utforskande

Mänsklig nyfikenhet driver oss att förstå och utforska rymden och vår plats i den.

Vi bedriver forskning om solsystemet, avlägsna stjärnor och deras planeter, galaxer och kosmos som helhet. Vi är aktivt involverade i utvecklingen och användningen av mark- och rymdbaserade infrastrukturer. Vi är engagerade i teknikutveckling från radio upp till THz-frekvenser för rymdaktivitet och är värd för Onsala rymdobservatorium, en nationell infrastruktur som kombinerar forskning och teknisk utveckling för geodynamik och radioastronomi.

Jordsystem, klimat och miljö

Att förstå vår planet är nyckeln till att säkerställa en hållbar framtid.

Vi har en ledande roll inom nationella och internationella satellituppdrag för fjärranalys och rymdgeodesi. Vi framställer bio- och geofysiska produkter och bidrar till att upprätthålla de jordiska och himmelska referensramarna.Genom användning av rymdgeodesi, fjärranalys och kompletterande data forskar vi om jordsystemet på global skala, undersöker geodynamiska fenomen samt processer för klimatförändring och stödjer meteorologiska, hydrologiska och miljömyndigheter.

Sensorer och kommunikation

För ett hållbart samhälle på jorden är vi allt mer beroende av sensorer, antenner och kretsar i rymden.

Vi utmanar gränserna för fjärranalys av jorden och rymden, förbättrar satellitkommunikation, möjliggör exakt, höghastighetskommunikation i yttre rymden till månen, Mars och bortom, samt arbetar mot en integrerad  rymdkomponent i framtidens 6G-infrastruktur. Vi utvecklar avancerade komponenter och teknologier, såsom mikrovågs- och optiska enheter, antennkonstruktion och rymdbaserad databehandling. Hela satellitsensorer utformas och utvecklas i samarbete med företag i regionen.

Dekorationsbild.

Hållbar rymdverksamhet

De snabbt ökande behoven för tillgång till rymden ställer höga krav och betonar behovet av att använda och utforska rymden hållbart, för att möta dagens samhällsbehov utan att äventyra behoven hos kommande generationer.

Vi bedriver forskning kring nya metoder för rymdfartens framdrift, tillverkningsmetoder och material för rymdanvändning, med målet att minimera negativ påverkan på rymd- och jordmiljön. Vi bedriver också forskning om hållbart boende, med beaktande av de specifika förhållandena för rymdskepp och andra extrema livsmiljöer. 

Kontakta mig för frågor

Elvire De Beck
  • Docent, Astronomi och plasmafysik, Rymd-, geo- och miljövetenskap