Uppslagen bok med matematiska formler.
Institutionen

Matematiska vetenskaper

Studerar matematikens strukturer och utvecklar dem för att bättre förstå vår värld, och till nytta för forskning och teknisk utveckling.

Chalmers och Göteborgs universitet

De matematiska vetenskaperna utforskar tankens grundläggande begrepp och lagar. De är oumbärliga för modern naturvetenskap och teknik. Även inom andra vetenskaper spelar matematisk och statistisk metodik en alltmer framträdande roll. Matematik är också en vetenskap i sig själv och grundforskning i matematik är en förutsättning för dess många tillämpningar.

Institutionen är gemensam för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Uppslagen bok.

Vår forskning

Läs mer om de forskningsområden som är aktuella vid institutionen.

Forskning vid matematiska vetenskaper
Klassrumsbild.

Studera matematik

Läs mer om matematikutbildning i Göteborg, från grund- till forskarnivå.

Utbildning vid matematiska vetenskaper
Uträkning på svart tavla.

Seminarieserier

Vi har regelbundna seminarier inom de flesta av våra forskningsområden.

Seminarieserier vid matematiska vetenskaper

Matematiska vetenskaper, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.