tangentbord
Institutionen

Data- och informationsteknik

Vi utbildar för framtiden och skapar samhällsnytta genom vår forskning som levandegörs i nära samarbete med näringslivet. Vi bedriver forskning inom computer science, datateknik, software engineering och interaktionsdesign - från grundforskning till direkta tillämpningar. Institutionen har en stark internationell prägel och är delad mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Chalmers och Göteborgs universitet