tangentbord
Institutionen

Data- och informationsteknik

Vi bedriver forskning och utbildning inom AI, cybersäkerhet, interaktionsdesign, software engineering, computing science och datateknik - från grundforskning till direkta tillämpningar. Vi utbildar för framtiden och bedriver forskning nära näringslivet, organisationer och akademin för att utveckla innovationer och lösningar på dagens och framtidens tekniska utmaningar. Institutionen har en stark internationell prägel och är delad mellan Chalmers och Göteborgs universitet.

Chalmers och Göteborgs universitet

Data- och informationsvetenskap, en gemensam institution vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.