Säkerhetsutvärdering

Forskningen inom säkerhetsutvärdering har som mål att förstå hur trafiksäkerheten påverkas av förarens beteende, fordon - inklusive intelligenta system/fordonsautomation - och den omgivande miljön, såsom  andra trafikanter, i de moment som föranleder en olycka.

Kunskap om hur trafiksäkerhet påverkas av förarbeteende, fordon och den omgivande miljön

Säkerhetsutvärderingsgruppens arbete syftar till att förstå hur trafiksäkerheten påverkas av förarens beteende, fordon - inklusive intelligenta system/fordonsautomation - och den omgivande miljön, såsom  andra trafikanter, i de moment som föranleder en olycka. Vi använder både traditionella, epidemiologiska metoder och (kontrafaktiska) datorsimuleringar för att utvärdera hur trafiksäkerheten påverkas av dessa komponenter - separat och i kombination. Fokus ligger på förståelse av olycksrisk, men vi studerar även hur svår en olycka beräknas bli.

Forskning kring olycksorsak är nyckeln till att utvärdera säkerheten i de mest relevanta scenarierna och för att utveckla kvantitativa modeller av förarbeteende som behövs för kontrafaktiska simuleringar.

Kvantifiering av förarens val i dagliga körningar är också en viktig, målinriktad kvantifiering av exponering för olycksrisker.

Resultaten av forskningen syftar till att användas av både industrin (fordon/systemdesign) och regeringar samt myndigheter (fastställande av riktlinjer/lagstiftning).​​