Interaktion mellan trafikanter och infrastruktur

Forskningen inom området internation mellan trafikanter och infrastruktur undersöker förhållandet mellan väginfrastruktur och trafikanter för att förstå hur säkerheten kan påverkas. Resultatet från vår forskning kan tillämpas av vägdesigners vid konstruktion av nya vägar eller för att identifiera vägdelar med hög risk för olyckor.

Vår forskning undersöker förhållandet mellan väginfrastruktur och trafikanter för att förstå hur säkerheten kan påverkas. De geometriska och operativa förhållandena, såsom till exempel hastighetsbegränsningar, för vägar påverkar hur en förare navigerar genom olika vägelement - i kurvor, korsningar och arbetszoner. Vår forskning använder väginfrastrukturinformation från olika kart- och trafikanvändardatabaser tillsammans med naturalistiska kördata. Vi använder fordonsdynamik och dataanalystekniker som maskininlärning för att identifiera variabler som beskriver förarbeteende.

Resultatet från vår forskning kan tillämpas av vägdesigners vid konstruktion av nya vägar eller för att identifiera vägdelar med hög risk för olyckor. Resultaten ger också insikt om viktiga parametrar för aktiva säkerhetssystem som kan användas av fordonsdesigners.​​​