Interaktion mellan trafikanter och fordon

Forskningen inom interaktion mellan trafikanter och fordon undersöker och modellerar hur trafikanter beter sig och interagerar med varandra för att på ett säkert sätt genomföra sina resor. 

Vår forskargrupp undersöker och modellerar hur trafikanter beter sig och interagerar med varandra för att på ett säkert sätt genomföra sina resor. Just nu fokuserar vi på förare och cyklister och hur de interagerar med automatiserade fordon.

Vårt arbete är förankrat i kognitiv vetenskap och neurovetenskap. Vi kombinerar teknik med psykologi och använder naturalistiska och experimentella data. Vår forskning bidrar till utvecklingen och utvärderingen av aktiva säkerhetssystem och automatiserade fordon. Våra resultat stöder beslutsfattare och vägmyndigheter i beslutsfattandet.