bruze_Fredrik_Bruzelius

Fredrik Bruzelius

  • Adjungerad professor, Fordonsteknik och autonoma system, Mekanik och maritima vetenskaper
  • Senior forskare, Fordonsteknik och autonoma system, Mekanik och maritima vetenskaper
0

Fredrik Bruzelius arbetar som senior forskare med ett fokus på modellering och reglering av fordons rörelse. Tillämpningarna spänner från cyklar till lastbilar och mellan aktuatorer och sensor i fordon till beteende och använding.