f5xjs_Jan_Swenson

Jan Swenson

  • Professor, Nano- och biofysik, Fysik
  • Studierektor, Fysik
0

Jag fick min doktorsexamen i fysik på Chalmers 1996 om strukturen på jonledande glaser. Därefter var jag postdoktor vid University College London, Storbritannien, där jag arbetade med strukturen och stabiliteten hos lergeler. Efter att ha återvänt till Chalmers har det mesta av mitt fokus varit på mjuka material, speciellt med målet att förstå vattnets roll för biologiska material, som exempelvis proteiner som inte kan fungera utan dess omgivande vatten. Jag har också försökt förstå de onormala egenskaperna hos underkylt vatten genom att studera vatten i begränsade geometrier där kristallisation till is kan förhindras vid alla temperaturer. Eftersom många av mina strukturella och dynamiska studier av mjuka material är baserade på neutronspridning arbetar jag tillsammans med medarbetare på att utveckla nya metoder för att analysera och modellera sådana data. Syftet är att använda datorsimuleringar till att producera modeller av material som uppvisar struktur och dynamik i överensstämmelse med experimentella neutronspridningsdata. Dessa modelleringsmetoder kommer att användas för att utforska ett brett spektrum av vetenskapliga problem, såsom hur sockerarter kan användas för att mildra sjukdomar orsakade av proteinaggregering (t.ex. Alzheimers och Huntingtons sjukdom) eller hur strukturen hos lipidbaserade nanopartiklar kan optimeras för leverans av RNA i terapeutiska tillämpningar.