demaz_Christophe_Demaziere

Christophe Demaziere

  • Studierektor, Fysik
  • Professor, Subatomär, högenergi- och plasmafysik, Fysik
0

Professor Demazière leder DREAM-gruppen på Chalmers (Deterministic REactor Modelling). DREAM är en tvärvetenskaplig grupp med kompetens inom neutrontransport, strömningslära, värmeöverföring och numeriska metoder. Syftet med gruppen är att utveckla framtida state-of-the-art-tekniker för att modellera kärnreaktorer, vilket bidrar till förbättrade simuleringsverktyg och ökad säkerhet. Prof. Demazière föreläser i kurser inom fysik och modellering av kärnreaktorer. Dessa kurser hanterar de olika fysikaliska- och flerskaliga processerna i sådana system. Han är medlem i American Nuclear Society.