andesod_Anders_Södergren

Anders Södergren

  • Docent, Algebra och geometri, Matematiska vetenskaper
0

Min forskning är huvudsakligen inriktad på talteori, automorfa former och homogen dynamik. Jag är speciellt intresserad av analytisk talteori, L-funktioner och deras nollställen, högdimensionella gitter och sfärpackningar, och likafördelningsproblem i homogen dynamik.