kemp_Graham_Kemp

Graham Kemp

  • Biträdande professor, Data Science och AI, Data- och informationsteknik