agrell_Erik_Agrell

Erik Agrell

  • Viceprefekt, Elektroteknik
  • Professor, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Elektroteknik