​Chalmers

Workshopar om lokaler för psykiatri

Nu bjuder vi in till två workshopar som syftar till att utveckla koncept för utformning av lokaler för psykiatrin baserade på tillgänglig kunskap och praktiska erfarenheter.
Just nu pågår ett projekt som syftar till att ta fram ett kunskapsbaserat stöd för utformning av lokaler för psykiatrisk specialistvård. Projektet utförs av Centrum för vårdens arkitektur (CVA) på Chalmers tekniska högskola i Göteborg på uppdrag av PTS (Program för teknisk standard). Läs mer om projektet i flyern.

Vi söker Dig som har erfarenheter av psykiatrisk specialistvård (sluten, öppen och allt däremellan) och ett intresse av att diskutera och visionera kring hur lokaler för psykiatrisk specialistvård bör utformas för att i så hög grad som möjligt stödja patienternas återhämtning och personalens arbete. Du kanske är brukarrepresentant, vårdpersonal, vårdutvecklare, lokalplanerare, verksamhetsledare, arkitekt, etc.

Under den första workshopen presenteras resultatet av den kartläggning av psykiatrins förutsättningar och referensexempel som arbetsgruppen gjort under hösten. Sedan arbetar vi i grupp med att definiera utformningsprinciper för olika typer av rum och avdelningar. Under den andra workshopen presenteras en tolkning av utformningsprinciperna från workshop 1 och vi arbetar med att utvärdera dessa, exempelvis i förhållande till framtida utmaningar. Eftersom workshop 2 bygger vidare på resultatet av workshop 1 är det fördelaktigt om Du kan medverka vid båda tillfällena även om det också är möjligt att endast delta vid ett tillfälle.

Workshoparna äger rum på Chalmers tekniska högskola den 6 februari 2018 kl. 10.00 – 16.00 och den 8 mars 2018 kl. 10.00 – 16.00. Det kostar inget att delta, utöver Din egen tid och resa. Lunch bjuder vi på. Mer detaljerad information kommer i början av 2018.
Antalet platser är begränsade så bekräfta om Du har intresse av att delta så snart som möj- ligt, dock senast den 25 januari till Sofia Park, CVA.

​Se också som pdf (samma text)

För mer information och frågor kontakta projekthandläggare:
Sofia Park | sofia.park@chalmers.se tel: 072 974 33 95
Lin Tan | lint@chalmers.se
tel: 0734 148 450

Publicerad: on 13 dec 2017.