Detail image

Wingquistlaboratoriet

Wingquistlaboratoriet är ett internationellt kompetenscenter för tvärvetenskaplig forskning inom området digital produktframtagning. Målet är en helt digital produktframtagningsprocess där komplexa produkter och deras produktionssystem utvecklas och verifieras tillsammans, utan behov av fysiska prototyper eller testning.

Information om Wingquistlaboratoriet finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion.