SLC:s webbplats

Svenskt livscykelcentrum

Svenskt livscykelcentrum, SLC, är ett kompetenscentrum och en samarbetsplattform för akademi, forskningsinstitut, industri och statliga myndigheter. Centrumet främjar kompetensuppbyggnad och kunskapsutbyte för att utveckla och tillämpa livscykelfältet.