Operationssal

Centrum för vårdens arkitektur

CVA är Sveriges ledande centrum för utveckling, utbyte och spridning av kunskap om vårdens fysiska miljöer. Centrumet är en nationell arena och plattform för kunskapsmöten. Fokus är att bidra till en personcentrerad, effektiv och säker vård. CVA engagerar sig i forskning, bidrar till grund- och forskarutbildning samt driver uppdragsutbildning. Aktiv samverkan med Sahlgrenska akademin och organisationer inom och relaterade till hälso- och sjukvårdsområdet är centralt för relevans och nyttiggörande.