Detaljbild

Chalmers grafencentrum

Chalmers grafencentrum samlar all forskning på Chalmers inom atomärt tunna 2D-material (inklusive grafen, TMD, van der Waals heterostrukturer och andra relaterade material). Centret är ett forum för 2D-materialforskare att utbyta idéer, identifiera synergieffekter, bygga nya och stärka redan befintliga samarbeten internt på Chalmers, och sist men inte minst samordna gemensamma ansökningar för nya anslag.