Kvantdator.
Wallenberg Center for Quantum Technology

WACQT

WACQT är ett nationellt forskningsprogram, koordinerat från Chalmers, med syftet att svensk forskning och industri ska ligga i framkant i utvecklingen av kvantteknologi. Vårt huvudprojekt är att bygga en avancerad kvantdator som kan lösa problem vilka är utom räckhåll för de bästa existerande superdatorerna.

Världen står på tröskeln till en kvantrevolution, med extremt kraftfulla kvantdatorer, avlyssningssäker kommunikation och hyperkänsliga mätinstrument i sikte. Wallenberg Centre for Quantum Technology är en tolvårig miljardsatsning som ska ta Sverige till framkanten av detta mycket snabbt växande teknikområde. Genom ett omfattande forskningsprogram ska vi utveckla och säkra svensk kompetens inom kvantteknologins fyra huvudområden: kvantdatorer och -simulatorer, kvantkommunikation och kvantsensorer. Vårt huvudprojekt är att utveckla och bygga en kvantdator som kan lösa problem långt utom räckhåll för dagens bästa superdatorer.