Vindkraftverk i kvällsljus.

Svenskt vindcentrum

Forskning om planering av vindkraft, siting, turbinteknik, drift och underhåll samt integration i elsystemet.

Svenskt vindkraftcentrum, SWC, samlar merparten av den svenska forskningen inom vindkraft och är Sverige enda centrum för vindkraftsforskning. Internationellt sett bidrar SWC främst med kunskap om vindkraft i de nordiska förhållanden med isbildning och skog.

Sverige har ett mål om 100 procent förnybart/fossilfritt energisystem till 2040 och i den omställningen spelar vindkraft en stor och viktig roll. Målet med centrumet är att utföra forskning kopplad till de behov som vindkraftsföretag i Sverige upplever för att kunna möjliggöra vindkraftens utbyggnad och roll i energiomställningen.

Sara Fogelström
  • Projektledare forskning, Elkraftteknik, Elektroteknik