Containerhamn från ovan.
Logistikcentrum

Northern LEAD

Northern LEAD är ett logistikkompetenscentrum bildat av Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Centrumet fungerar som organisatör, facilitator och spridare av högkvalitativ logistikforskning.

Centrumet stödjer forskning och utveckling inom logistikområdet genom att koppla samman akademin, näringsliv, myndigheter och andra organisationer. Forskningscentrumet ska bidra till en positiv logistikutveckling som ger företag konkurrensfördelar och gagnar samhället. Fokus för denna utveckling är etableringen av hållbara och effektiva logistiksystem.