2D-Tech

2D-materialbaserad teknik för industriella applikationer (2D-Tech) är ett Vinnovas kompetenscenter som Chalmers är värd för. Ett konkurrenskraftigt svenskt nav för framstående 2D-materialforskning och teknisk innovation. Vi samlar de viktigaste aktörerna från industri och forskning.

Informationen finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.