Forskning på 6G chip

2D-Tech

2D-materialbaserad teknik för industriella applikationer (2D-Tech) är ett Vinnovas kompetenscenter som Chalmers är värd för. Ett konkurrenskraftigt svenskt nav för framstående 2D-materialforskning och teknisk innovation. Vi samlar de viktigaste aktörerna från industri och forskning.

Information om 2D-Tech finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.