Inifrån kemitekniklabbet.

Centrum för kemisk processteknik

CPE, är ett centrum vid Chalmers som har till uppgift att verka för samarbete mellan näringsliv och akademi för utveckling av det kemitekniska verksamhetsområdet. I centrumet ingår företag i branscher med inriktning mot kemi, plast, papper och massa, livsmedel, läkemedel och apparattillverkare.

Centrumet förenar utbildnings- och forskningsverksamheten inom kemiteknik, styrteknik, bioteknik, fluiddynamik, processanalytisk teknik, mätteknik och tillämpad matematik.