Inifrån kemitekniklabbet.

Centrum för kemisk processteknik

CPE, är ett centrum vid Chalmers som har till uppgift att verka för samarbete mellan näringsliv och akademi för utveckling av det kemitekniska verksamhetsområdet. I centrumet ingår företag i branscher med inriktning mot kemi, plast, papper och massa, livsmedel, läkemedel och apparattillverkare.

 

Centrumet förenar utbildnings- och forskningsverksamheten inom kemiteknik, styrteknik, bioteknik, fluiddynamik, processanalytisk teknik, mätteknik och tillämpad matematik.

 

Verksamheten fokuserar på integrerade aspekter av design, kontroll, kvalitet, energianvändning, säkerhet, miljöskydd och drift inom den kemiska processindustrin. Centret bjuder in forskningsstiftelser och näringslivet att delta i de aktiviteter som centret arrangerar.

CPEs funktioner

  • att bredda den svenska kompetensbasen i kemisk processteknik
  • att stärka bevakningen av den internationella teknikutvecklingen inom området
  • att identifiera industriellt relevanta forskningsområden inom kemisk processteknik
  • att verka för att forskningsresultat från deltagande forskargrupper på Chalmers kommer till användning inom industrin
  • att ge utbildning inom kemisk processteknik för företag