Skogsråvara i labbet.
Design for Circularity: Lignocellulose-based thermoplastics

FibRe

FibRe är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers och KTH), industri och offentliga verksamheter. Visionen är ett hållbart samhälle där termoplastiska fossilbaserade plaster ersätts med vissa cellulosabaserade material.

FibRe

FibRe-partnerna delar ett intresse av att använda och utveckla kunskap inom design av lignocellulosabaserade material, avancerad karakteriseringsteknik och bearbetning av modifierade lignocellulosabaserade material.

För att göra det lignocellulosabaserade utgångsmaterialet termoplastiskt och maximera det nya materialets potential utvecklar vi kompetenser med fokus på (i) nya sätt att göra molekylära modifieringar, (ii) avancerade karaktäriseringsverktyg för att känna till strukturen före och efter modifiering, och (iii) metoder för att förutsäga bearbetningen av de utvecklade materialen.

Läs mer om FibRe på vår engelska sida, genom att klicka på "English" i din webbläsares övre högra hörn.

Dekorativ bild på skog