Skogsråvara i labbet.
Design for Circularity: Lignucellolosic based Thermoplastics

FibRe

FibRe är ett Vinnovafinansierat kompetenscenter, som är ett forskningskonsortium mellan akademi (Chalmers och KTH), industri och offentliga verksamheter. Visionen är ett hållbart samhälle där termoplastiska fossilbaserade plaster ersätts med vissa cellulosabaserade material.