Prov på uran i labbet.

Saint – Swedish Academic Initiative on Nuclear Technology research

Saint är ett kompetenscenter grundat av Chalmers och Uppsala universitet. För att skapa en välmående miljö för forskning och utbildning inom strålningsvetenskap i Sverige arbetar centrumet med att intensifiera samarbetet inom området, nå en mer effektiv användning av existerande infrastruktur, öka intresset för utbildningar inom strålningsvetenskap, hjälpa forskare att nå ut med sin forskning och möjliggöra nya forskningssamarbeten.