sedum
Kompetenscentrum för hållbar behandling av förorenade material och områden

Frist

Frist (Forum for Risk Investigation and Sustainable Technology) är ett kompetenscentrum för hållbar behandling av förorenade material och områden. Vi samverkar med samhällets aktörer genom industridoktorander, industriella forskarassistenter, uppdragsforskning och examensarbeten.