Detaljbild
Functional Nucleotide drug delivery centre

FormulaEx

Formulaex är ett SSF-finansierat industriellt forskningscentrum för funktionell leverans av RNA-baserade läkemedel. De tre akademiska partnerna Chalmers, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet utför forskning i nära samarbete med Astrazeneca, Vironova, Camarus och Nanolyze. Centrumet bidrar med den grundläggande kunskap som krävs för att utforma säkra och effektiva läkemedelsleveranser för nästa generations RNA-baserade läkemedel.