Högfrekvenschip för 6G-kommunikation testas.

classIC

Chalmers Lund Center for Advanced Semiconductor System Design

Centrumet är en gemensam satsning mellan Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet, Acconeer, Axis Communications, Codasip, Ericsson, Global Foundries, Saab och Qamcom.

Med expertis från alla led inom design av halvledarsystem vill centrumet genom utbildning och forskning bana väg för en ny generation chipkonstruktörer och göra Sverige ledande på området.