Software Center

Software Center, SC, är ett strategiskt partnerskap med 17 företag och 5 universitet som samarbetar för att öka tempot i den industriella digitaliseringen och snabba på införandet av nya metoder inom programvaruteknik.

Föreståndare

Jan Bosch
Professor vid Testing, Requirements, Innovation and Psychology