Detaljbild

Software Center

Software Center, SC, är ett strategiskt partnerskap med 17 företag och 5 universitet som samarbetar för att öka tempot i den industriella digitaliseringen och snabba på införandet av nya metoder inom programvaruteknik.