Spännande bostadshus

Centrum för boendets arkitektur

Centrum för boendets arkitektur, CBA, är en nationell plattform för kunskapsförmedling, forskning och utvecklingsarbete om boende och bostad.

CBA möjliggör samverkan mellan näringsliv och akademi med gemensamma forskningsansökningar och FoU-projekt. Bland CBAs drygt 35 medlemmar finns de stora arkitektkontoren, allmännyttan, de stora bostadsrättsorganisationerna, byggbolag och myndigheter.