Detaljbild
Fibre Optic Communication Centre

Force

Force är ett chalmersbaserat centrum med syfte att koordinera all relevant forskning kring optisk fiberkommunikation. Forskningen är tvärdisciplinär och omfattar för närvarande medarbetare vid tre olika institutioner, och spänner över hela kedjan från komponenter till system och från analys till experiment.

Informationen finns bara på engelska. Använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av den fullständiga texten på engelska.