Dekorativ bild
Centrum för integrerad metafotonik

META-PIX

META-PIX är ett kompetenscentrum som syftar till att etablera en internationellt ledande miljö för forskning och utbildning inom ’integrerad meta-fotonik’ med tillämpningar som sträcker sig från optiska förbindelser i datacenter till kvantsimuleringar.

Integrerad fotonik handlar om vetenskap och teknik som rör syntes, bearbetning och detektering av ljus på kretsskalan. Forskningsområdet ger upphov till många spännande bidrag inom vetenskapen, från utveckling av kvantsimuleringsarkitekturer som fungerar vid rumstemperatur till optiska förbindelser för datacenter.

John Kolvik

De senaste åren har två tekniker framträtt med potential att fundamentalt förändra fältet för integrerad fotonik på ett sätt som saknar motsvarighet sedan ämnets födelse på 1960-talet: ”inverterad design” och heterogen integration. Dessa tekniker härstammar ursprungligen från matematiken och nanotekniken, och genom att föra samman de två kan helt nya slags fotoniska enheter och system utvecklas, med en prestanda som överstiger dagens gränser. Vi kallar denna nya riktning för integrerad metafotonik.

Som kompetenscentrum ämnar META-PIX bli en plattform för lokala och internationella samarbeten inom forskning och specialiserad utbildning för att överbrygga kompetenser mellan ”inverterad design” och heterogen integration - och därmed etablera vad vi tror kommer att bli det nya paradigmet inom integrerad fotonik.

Vill du veta mer om META-PIX? Hör gärna av dig till centrets föreståndare:
Victor Torres Company
torresv@chalmers.se
Tel: 031-772 1904