Detaljbild

Svenskt centrum för elektromobilitet

Swedish Electromobility Centre, SEC, är ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet, som samlar landets ledande akademi samt industri. Centrumets forskning omfattar alla aspekter av elektromobilitet, från intelligenta fordon och system, elektriska drivlinor och laddning, och energilagring, till miljö och samhälle och interaktion mellan fordon och elnät.