Svenskt centrum för elektromobilitet

Swedish Electromobility Centre, SEC, är ett nationellt kompetenscentrum för elektromobilitet, som samlar landets ledande akademi samt industri. Centrumets forskning omfattar alla aspekter av elektromobilitet, från intelligenta fordon och system, elektriska drivlinor och laddning, och energilagring, till miljö och samhälle och interaktion mellan fordon och elnät.

25560 Chalmersplatsen 190123 01 1920X1080px
Hemsidan för Swedish Electromobility Centre

Linda Olofsson
Föreståndare vid Swedish Electromobility Centre