Bild från labbet.
Kompetenscentrum för återvinning

Kompetenscentrum för återvinning

Kompetenscentrum för återvinning, CCR, är en kreativ plattform för en bred samverkan mellan akademi och industri inom materialåtervinningsområdet. Materialåtervinning samt återanvändning av material och komponenter är centrala delar av en resurssmart materialanvändning i ett hållbart samhälle.