Detaljbild

Svenskt centrum för el-energilagring och balansering

Centrumet ska vara en nyckelspelare för att skapa ett hållbart framtida energisystem. Excellent forskning med stark industrisamverkan ska omfatta hela kedjan från material, via komponenter till elsystemet och dess styrning. Konsortiet bakom centrumet består av fem akademiska och 30 icke-akademiska enheter som driver innovation och kunskapsspridning.