Digital gatuvy

Digital Twin Cities Centre

Digital Twin Cities Center (DTCC) är ett nationellt kompetenscentrum som finansieras av Vinnova och drivs av Chalmers. DTCC ägnar sig åt studier av digitala tvillingar av städer som en grund för digital planering, design, konstruktion och förvaltning av hållbara, intelligenta och levande städer. Inom DTCC samarbetar mer än 30 partners från akademi, industri och offentlig sektor i projekt som utforskar olika aspekter och implementeringar av digitala tvillingar för städer.