Skogsråvara i labbet.

Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center, WWSC, är ett forskningscentrum med fokus på nya, innovativa material från skogen. Centrumet bygger ny, djupgående kunskap och kompetenser för en hållbar framtid och bidrar därmed till att skapa värde från skogsråvara.