Dekorativ närbild på händer.

Kompetenscentrum för katalys

KCK är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum. Forskningen är fokuserad mot katalys; för syntes och produktion av förnybara energibärare, för reduktion av växthusgaser och emissioner, för bränsleceller och elektrobränslen och för energieffektiva kemiska processer. Områden som är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle.