Chair header
Chalmers Artificial Intelligence Research Centre

Chair

Vi bidrar till att avsevärt öka Chalmers expertis och spetskompetens inom artificiell intelligens.

Artificiell intelligens kommer att ha en mycket stor inverkan på vår framtid. Det är upp till oss att se till att vi använder AI på bästa möjliga sätt. Chalmers AI Research Centre stödjer universitetets forskare för att öka Chalmers expertis och spetskompetens inom artificiell intelligens.

Genom de strategiskt definierade temana AI Foundations, AI for Science och AI Applications skapar vi samarbeten mellan Chalmersforskare, och med internationella experter och industri – vilket fördjupar vår kunskap om såväl grundläggande som tillämpad AI, liksom om AI som ett verktyg för annan forskning.

För mer information, använd knappen "English" för att byta språkversion och ta del av det fullständiga innehållet på engelska.