Närbild på svarvspånor.

Kompetenscentrum för metallbearbetning

Centrumet stärker partnerskapen mellan industrin och den akademiska världen genom att sammanföra industriföretag och andra som bedriver forskning. Centrumet stöder Chalmersforskare att engagera sig i tvärvetenskaplig forskning mellan institutioner, avdelningar och forskargrupper. MCR understödjer industridriven verksamhet inom området skärande bearbetning genom forskning, lärande och fortbildning samt genom att förvalta två kompetensnätverk med anknytning till process-/skärvätskor respektive slipteknik.