Varför bygger vi fel i bland - när vi vet bättre?

​Kunskap och kvalitet inom vårdbyggandet
Med den polemiska titeln ”Varför bygger vi fel ibland - när vi vet bättre?” som utgångspunkt genomfördes en temadag i Stockholm på SKL den 6 mars. Temadagen hade drygt 60 deltagare och Göran Lindahl och Christine Hammarling representerade Centrum för vårdens arkitektur.
Fokus var på kunskap och kvalitet inom vårdbyggandet i samband med att Sverige befinner sig mitt i den största investeringsvågen i vårdbyggnader sedan 1970-talet. Samtidigt som detta sker, genomgår vården omfattande förändringar. Att fånga in vårdens kontinuerliga omdaning och samtidigt framtida behov och omsätta dessa till byggnader är därför en utmaning. För att lyckas med det behöver vi både bättre samordna och systematisera kunskap om hur man ska bygga på bästa sätt och utveckla dynamiska planeringsprocesser som stödjer kontinuerlig implementering av kunskap och innovation. Frågor som togs upp var; Hur sker samordning och kunskapsbygge för vårdbyggandet idag och vilket stöd finns centralt och regionalt? Hur arbetar byggsektorn och hur kan forskning och akademi samverka med andra aktörer och stödja i detta? Temadagens diskussioner pekade starkt på behov av samverkan, integration av kunskap över organisationsgränser och behov av samverkan mellan praktik, akademi och organisationer.

Video från temadagen 6 mars på SKL Play.

Slides från temadagen

Program 6 mars

Nästa temadag är 17 april 2018: Framtidens vårdcentral - ett närsjukvårdscentrum? Program 17 april

Publicerad: må 12 mar 2018. Ändrad: ti 10 apr 2018