Workshop inom ramen för projektet PTS-process

Med representanter från landstingen samt deltagare från sykehusbygg
​Den 31 januari genomförde CVA genom Sofia Park och Göran Lindahl en workshop med representanter från landstingen samt deltagare från Sykehusbygg. Workshopen genomfördes inom ramen för projektet ”Utvecklingsmodell för vårdmiljöer”, eller allmänt kallat PTS-process. Fokus var organisering och processer för definitions- och behovsanalysfaser. Delar av lokalförsörjningsprocessen där beslut om inriktning, effektmål mm sätts och som påverkar kommande processteg.

Publicerad: må 12 feb 2018.