Systemdynamik hos vindkraftverkets drivlina

​Projektets huvudsyfte är att studera drivlinedynamik hos vindkraftverk. Hos vindkraftverk utgöra drivlinan av axlar, lager, växellåda, axelkopplingar, fästen, generator, och andra funktionella komponenter som överför mekanisk effekt från rotornavet till generatorn, och spelar därigenom en viktig roll i vindturbinens dynamik. Projektet omfattar både teoretiska och experimentella studier av drivlinan och fokuserar på höghastighetsdelen av vindkraftverk med växellåda. Målet är att förstå och förutsäga hur lager, växellåda, höghastighetsaxelkopplingar och generator (inklusive dess fästen) samverkar med avseende på yttre laster, snedställningar och andra exciteringar. Denna kunskap bidrar till förståelse om varför drivlinekomponenter såsom lager och växellådor ibland uppvisar skador och behöver repareras eller i värsta fall helt bytas ut efter betydligt kortare tid (1-7 år) i stället för de 20 år som de dimensionerats för.

Publicerad: sö 07 feb 2016. Ändrad: on 03 feb 2016